Vår expertis

Branscher

Vi företräder klienter inom en rad olika branscher. Våra långvariga relationer med våra klienter gör att vi kan lämna rådgivning anpassad efter varje klients unika verksamhet och specifika behov. Vi jobbar bl.a. tätt med klienter inom nedan branscher.

 • Energi

 • Gruvor och täkter

 • Infrastruktur

 • Järn- och stål

 • Massa och papper

 • Avfall

 • Skog

 • Tillverkningsindustri

 • Bygg

 • Kemi

 • Livsmedel

 • Offentlig verksamhet

Offers advice on EU and international law and regulation.