Stockholm

Mikael Berglund

Advokat och delägare070-605 94 22

Erfarenhet

  • 2009-Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
  • 2007-2009Biträdande jurist, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
  • 2005-2007Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
  • 2004-2005Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
  • 2001-2004Biträdande jurist, Vinge Advokatbyrå
  • 2002-2003Tingsnotarie, Malmö tingsrätt

Utbildning

  • 2001Jur kand, Stockholm universitet

Språk

Svenska, engelska och tyska