Stockholm

Erik Andersson

Biträdande jurist070-508 88 70

Erfarenhet

  • 2023- Biträdande jurist, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
  • 2022Sekreterare, utredningen Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin
  • 2022Politiskt sakkunnig, Miljödepartementet
  • 2021Departementssekreterare, Näringsdepartementet
  • 2020Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm
  • 2019Sommarnotarie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utbildning

  • 2021Juristexamen, Uppsala universitet
  • 2019Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara

Språk

Svenska & engelska