Fröberg & Lundholm Advokatbyrå utser nya delägare

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har beslutat att välja in två nya delägare – Siri Strömberg och Olof Hasselberg, båda med verkan från den 1 september 2023. Siri Strömberg har en bakgrund som bl.a. bolagsjurist inom Vattenfall, och arbetar i dag huvudsakligen med energifrågor och frågor kopplade till den gröna omställningen. Olof Hasselberg anslöt till byrån 2012, och har sedan dess varit inriktad mot bl.a. täktverksamheter, gruvor och avfallsverksamheter. Både Siri och Olof är högt uppskattade konsulter och kollegor. - ”Efterfrågan på våra miljöjuridiska tjänster växer enormt. Med Siri Strömberg och Olof Hasselberg som nya delägare kommer vi att förstärka vår marknadsledande position inom miljörättens område ytterligare”, säger Mikael Hägglöf, delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. ”Genom beslutet att välja in två nya delägare står vi än bättre rustade att möta våra klienters behov, och erbjuda dem bästa möjliga rådgivning”, fortsätter Mikael Hägglöf. Både Siri Strömberg och Olof Hasselberg tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm.