Fröberg & Lundholm Advokatbyrå utser ny delägare

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har valt in advokaten Emma Lund som ny delägare i byrån med verkan från den 1 september 2019. Byrån har även rekryterat en ny biträdande jurist, Sara Erdholm, som närmast kommer från Mark- och miljödomstolen i Nacka.

- Vi ser en stadigt växande efterfrågan på våra miljöjuridiska tjänster. Med Emma Lund som ny delägare, etableringen av ett Göteborgskontor och genom rekryteringen av Sara Erdholm, förstärker vi vår marknadsledande position inom miljörättens område, säger Mikael Berglund, VD och delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. 
 
Både Emma Lund och Sara Erdholm tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm.